VSL

Tillsammans med Caroline Alesmark skrevs 2015 guideboken Vandra Skåneleden. Boken är publicerad av Calazo och finns även översatt till engelska.

Under 2016-17 medverkade Mindtrekking i utvecklandet av appen Vandra i Skåne tillsammans med Hi-story, Caroline Alesmark och Döviana. Arbetet möjliggjordes med bidrag från Post- och Telestyrelsen och öppnar upp stora delar av Skåneleden för besökare med olika funktionshinder.

Under 2018 kommer samarbetet med Caroline Alesmark att fortsätta i framtagandet av en jubileumsbok om Skåneleden. Detta med stöd från Region Skånes miljövårdsfond.

Följ Vandra Skåneleden på
Facebook!