kenneth+joelsson+vandringsexpert

Jag har medverkat i förvaltningen och utvecklingen av Skåneleden under de senaste tio åren. I arbetet ingick att leda projekt som statusinventeringar och personräkning. Jag bidrog med kunskap till Region Skånes ansvariga tjänstemän i frågor rörande målgruppsanalys, skyltkoncept och ledbaserad turism. Kommunerna fick coachning och stöd i driftsfrågor och i arbetsuppgifterna ingick också webb och social media samt en tät dialog med besökarna, Länsstyrelsen och andra ledsystem. Under de två sista åren skapade och ledde jag Stiftelsen Skånska Landskaps Skåneledsteam.

Jag har mångårig erfarenhet av att leda vuxengrupper och skolklasser i skånsk natur. Bor i Lund och är utbildad naturvägledare, projektledare, mindfulnessinstruktör och stressterapeut. Att genomföra regelbundna retreats i olika naturmiljöer, på egen hand eller med deltagare, är något som etablerats hos mig. För mig erbjuder naturen viktiga möjligheter till stillhet, kontemplation, inspiration och upptäcktsfärder. Detta får gärna balanseras med kulturella höjdpunkter som progressiv rock och film noir.

Mindtrekking är en enskild firma med F-skattsedel och ansvarsförsäkring.

Vid omfattande uppdrag samarbetar jag gärna med bl.a.
Ina Hildeman, rekreationskonsult med expertis i GIS-hantering, hållbarhetsfrågor och kartproduktion.

Följ Mindtrekking på Facebook!