google+trekker

Mindtrekking har en lång och unik erfarenhet av att erbjuda offentliga organisationer strategisk vägledning och operativ assistans i friluftslivsfrågor. På uppdragslistan finns bl.a. Skåneleden, Region Skåne, Region Halland, Stiftelsen Skånska Landskap, Malmö stad, Hässleholms kommun, Rönneåprojektet Kanotleden, Statens Fastighetsverk och Växjö kommun. Framtidens besökare efterfrågar ledsystem i gott skick och vandringsupplevelser av hög kvalité. Att ha med Mindtrekking som inventerare eller projektledare under processens gång är en god idé om ni önskar skapa en långsiktigt hållbar led. Vill ni kvalitetssäkra era leder kan Mindtrekking, som en av få svenska aktörer, genomföra en inventering som bygger på Leading Quality Trails certifieringssystem.